1. تمامی سفارشاتی که از شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند حداکثر طی 24 ساعت تحویل پست خواهد شد.
  2. زمان دریافت بسته های ارسال شده به روش پست حداکثر بین 5 تا 7 روز کاری است
  3. زمان باتوجه به خدمات پست منطقه ای شهر مقصد متفاوت می باشد.
  4. کد رهگیری سفارشات پس از ارسال توسط پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
  5. شما میتوانید از آدرس tracking.post.ir مرسوله خود را پیگیری کنید.
  6. طبیعتاً در تعطیلات رسمی تحویل مرسولات پستی با تاخیر انجام خواهد شد.
  7. سفارشات ثبت شده در شهر شیراز که روش ارسال با پیک برای آن انتخاب شده است در طی ساعات کاری فروشگاه، پس از هماهنگی برای خریداران ارسال خواهد شد.
  8. سفارشاتی که به صورت تحویل در محل فروشگاه ثبت شود نیز پس از دریافت  پیامک تکمیل سفارش در ساعات کاری فروشگاه آماده تحویل خواهد بود.